Press Enter to Search

vdosliderDijital Takografa Geçiş

Türkiye için de, Dijital takografa geçiş 2014 senesinde 1996 – 1998 model araçlardan

başlanacak, 2018 senesinde yani 5 yıl içinde tüm araçlar bu takograf sistemine geçmiş olacaktır.

İlgili maddeler aşağıdadır:

Analog ve elektronik takograf cihazlarının kullanımı

GEÇİCİ MADDE 3

(1) Yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve sonrası araçlarda

kullanılan analog veya elektronik takograf cihazlarının, aşağıda belirtilen yıl içindeki ilk araç muayenesinden önce

dijital takograf ile değiştirilmesi zorunludur.

a) 1996-1998 model araçlar, birinci yıl içinde, (2014 yılında değişecekler)

b) 1999-2001 model araçlar, ikinci yıl içinde, (2015 yılında değişecekler)

c) 2002-2004 model araçlar, üçüncü yıl içinde, (2016 yılında değişecekler)

ç) 2005-2007 model araçlar, dördüncü yıl içinde, (2017 yılında değişecekler)

d) 2008 ve sonrası model araçlar, beşinci yıl içinde. (2018 yılında değişecekler)

(2) Yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve sonrası araçlarda

kullanılan ve birinci fıkrada belirtilen süreç dışında değiştirilmesi gereken analog veya elektronik takograf cihazları, birinci fıkrada belirtilen süreler dikkate alınmaksızın dijital takograf ile değiştirilir.

Dijital takograf taktırmak yasa gereği zorunlu olup beraberinde bu takograflara kullanılması

gereken bilgi saklama modülleri kullanma zorunluluğu da doğmuştur. Çünkü ehliyetleri 28 günde bir,

Takografın bilgilerini de 90 günde bir depolamak gerekmektedir.

Bu takograflarda kullanılacak olan ehliyetler https://staum.tobb.org.tr adresinden

başvurarak alınacaktır. Bu ehliyetlerin kullanım süresi 5 yıldır ve 5 yılda bir yenilenir.

Dijital Takograf cihazının ortalama 365 gün bilgi saklayacak hafızası vardır. Örn. Bu gün

yapılan bir sürüş hatası 365 gün sonra silinecektir. Dijital Takograf hatalarla ilgili ayrıntılı rapor verdiği

için AETR Kurallarına uyulmasını tavsiye ederiz. Bu kuralların her hangi birine uyulmadığı takdirde

takograf her biri için sürüş hata kaydı tutacaktır.